Wythnos Lles / Wellbeing Week

Cofiwch fod yr wythnos hon yn Wythnos Lles yn yr ysgol. Os yn bosib, hoffem i’r plant wisgo hen ddillad chwaraeon i’r ysgol drwy’r wythnos. Yn ogystal, bydd angen cot law, eli haul, het haul a photel ddŵr pob dydd os gwelwch yn dda.

A short reminder that this week is Wellbeing Week at school. If possible, we would like the children to wear old sportswear to school all week. In case of rain or hot weather, we would also like the children to bring a raincoat, sun cream, sun hat and a water bottle to school throughout the week please.