Wythnos Cymru Cŵl Week (04/06/2018 – 08/06/2018)

Mae’r wythnos gyntaf ar ôl gwyliau’r hanner tymor yn Wythnos Cymru Cŵl yn yr ysgol (04/06/2018 – 08/06/2018).  Mae amserlen Cyfnod Allweddol 2 ar gael isod:

Amserlen Wythnos Cymru Cŵl (C.A.2)

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 angen dod â’u dillad addysg gorfforol ar ddydd Iau, Mehefin 7fed.

Mae croeso i’r disgyblion i gyd wisgo rhywbeth coch, gwyn neu wyrdd ar ddydd Gwener, Mehefin 8fed.

The first week after the half term holiday is ‘Cymru Cŵl’ Week in school (04/06/2018 – 08/06/2018).  Key Stage 2’s timetable for the week is available below:

‘Cymru Cwl’ Week Timetable (K.S.2)

Key Stage 2 children need to bring their P.E. kit to school on Thursday, June 7th.

All the children are welcome to wear something red, white or green to school on Friday, June 8th.