Wmffra’r Camel / Wmffra the Camel

Braf oedd cael clywed hanes Wmffra’r Camel gan ddisgyblion Blynyddoedd 1 a 2 am yr eil dro heno.  Perfformiadau gwych gan blant talentog.  Diolch i staff yr Uned am eu gwaith caled yn paratoi.

It was wonderful to hear the story of Wmffra the Camel from Years 1 and 2 pupils for the second time tonight.  Brilliant performances from talented children.  Thanks to the staff of the Unit for their work preparing for the concerts.