Tywydd poeth / Hot weather

 

Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid am dywydd poeth iawn am weddill yr wythnos, hoffwn eich hatgoffa fod hi’n hynod o bwysig fod gan eich plentyn botel ddŵr a chap/het haul yn yr ysgol. Rydym hefyd yn argymell bod y plant yn gwisgo eli haul i ddod i’r ysgol. Bydd digon o gyfle i’r plant ail-lenwi eu poteli dŵr a rhoi mwy o eli haul ymlaen yn ystod y dydd.


Due to the hot weather forecasted for the rest of the week, we would like to remind you that it is essential that your child brings a water bottle and sun hat to school.  We also recommend that your child wears suncream to school.  The children are welcome to refill their bottles throughout the day and apply more suncream if needed.