Tywydd Poeth / Hot Weather

 

Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid am dywydd poeth, hoffem eich atgoffa fod hi’n hynod o bwysig fod gan eich plentyn botel ddŵr a chap/het haul yn yr ysgol. Rydym hefyd yn argymell bod y plant yn gwisgo eli haul i ddod i’r ysgol. Bydd digon o gyfle i’r plant ail-lenwi eu poteli dŵr a rhoi mwy o eli haul ymlaen yn ystod y dydd.


Due to the hot weather forecasted, we would like to remind you that it is essential that your child brings a water bottle and sun hat to school.  We also recommend that your child wears sun cream to school.  The children are welcome to refill their bottles throughout the day and apply more sun cream if they are able to do so themselves.