Tŷ’r Eos / Nightingale House Midnight Walk

 

Llongyfarchiadau mawr i un o’n plant Blwyddyn 6 am gwblhau 10km yn ystod oriau mân y bore er mwyn codi arian i’r elusen arbennig Tŷ’r Eos.

Congratulations to one of our Year 6 pupils for completing the Midnight Walk, raising money for Nightingale House.