Tymor newydd / New Term

Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant ddydd Mercher, Medi 4ydd, gyda’r Meithrin newydd yn cychwyn ar y diwrnod a nodwyd ar y llythyron ddanfonwyd adre ddiwedd tymor yr haf.

We hope that everyone is keeping well and enjoying the holidays. A reminder that the school reopens for the children on Wednesday, September 4th with new Nursery children starting on the date noted in the letters sent home at the end of last term.