Tymor Newydd / New Term

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio fod pawb yn iawn a wedi mwynhau’r Nadolig. Bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion dydd Mawrth, Ionawr 9fed gan fod yfory yn ddiwrnod hyfforddiant.

Happy New Year! We hope that everyone is well and enjoyed Christmas. A reminder that the school will reopen for the pupils on Tuesday, January 9th as tomorrow is a training day.