Tymor newydd / New term

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i ddigsyblion dosbarthiadau Derbyn i Bl 6 dydd Llun, Medi’r 5ed. Mae’r plant Meithrin i gychwyn ar y dyddiadau a rannwyd efo chi cyn gwyliau’r haf.

A note to remind you that the school reopens for Reception class to Year 6 pupils on Monday, September 5th. Nursery children are to start on the dates that were shared with you before the summer holidays.