Ty Pawb Yfory / Ty Pawb Tomorrow

Nid oes rhaid i ddathliadau #DyddMiwsigCymru ddod i ben heddiw.  Mae diwrnod llawn o gerddoriaeth byw, ffilm, chwaraeon, gweithdai a gweithgareddau i ddathlu #DyddMiwsigCymru yn Tŷ Pawb yfory.  Ar wahân i’r Clwb Celf i’r Teulu mae popeth am ddim.  Mwy o fanylion isod:

#WelshLanguageMusicDay celebrations do not have to end. There is a full day of live music, film, sports, workshops and activities to celebrate #WelshLanguageMusicDay at Tŷ Pawb tomorrow.  Apart from the Family Art Club, everything is free.  More details below: