Twrnament Pêl-rwyd / Netball Tournament

At sylw rhieni’r plant sydd wedi eu dewis i fod yn aleod o’r tîm pêl-rwyd i gystadlu yn y twrnament Dydd Mercher, 12/12/2018.

Bydd y bws yn gadael yr ysgol am 9:15 ac yn dychwelyd am 12:15. Bydd rhaid i’ch plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo trwsus byr du, crys polo gwyrdd yr ysgol a thracwisg. Yn ogystal, bydd angen diod o ddŵr, bwyd bore iach a chôt.

Bydd angen i’ch plentyn adael i Miss Moreton wybod yfory os ydy hi’n gallu dod os gwelwch yn dda  

Diolch yn fawr,

Miss Moreton.

F.A.O. Parents / Guardians of children chosen to represent the school as part of the netball team in a tournament this Wednesday, 12/12/2018.

The bus will be leaving school at 9:15 and will be returning for 12:15. Your child will need to wear black shorts, green school polo shirt and a tracksuit to school. A drink of water, a healthy snack and a coat will also be required.

Will your child please let Miss Moreton know if she is able to make it by tomorrow, 10/12/2018.

Thank you,

Miss Moreton.