Twrnament Pel Droed yr Urdd / Urdd Football Tournament

Da iawn i bob disgybl fu’n cymryd rhan yn nhwrnament pel droed yr Urdd heddiw ac yn arbennig i un o’r timau ar ennill y twrnament cyfan,  gan ennill y gem derfynol ar giciau o’r smotyn! Arbennig!

Well done to all of the pupils that took part in the Urdd football tournament today. Special congratulations to one of the teams for winning the whole tournament following a nail biting final that was decided on penalties! Brilliant!