Twrnament pêl-droed PL Stars football tournament

Llongyfarchiadau i rai o fechgyn blynyddoedd 5 a 6 am gynrychioli’r ysgol yn nhwrnament pêl-droed PL Stars ym Mhrifysgol Glyndŵr heddiw. Yn anffodus, colli ar ôl rownd ciciau o’r smotyn yn y gêm derfynol wedi gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Ysgol Penygelli oedd hanes y tîm.  Da iawn i James am gael ei ddewis fel chwaraewr y twrnament.

Congratulations to some of our year 5 and year 6 boys for representing the school at the PL Stars football tournament today at Glyndŵr University. Unfortunately, they lost in the final on penalties after a 1-1 draw against Ysgol Penygelli. Well done James for being chosen as the player of the tournament.