Trefniadau gollwng a chasglu / Bringing children to school and collecting arrangements

Gweler isod wybodaeth bwysig am drefniadau dod a phlant i’r ysgol a’u casglu ar ddiwedd y prynhawn / Please see below important information on arrangements for bringing children to school and collecting at the end of the day

Gollwng a chasglu mis Medi / Morning and afternoon drop off and collecting arrangements