Trefniadau casglu plant o’r ysgol heddiw / Arrangements to collect children from school today

Cymrwch ofal ac amser pan yn casglu eich plentyn/plant o’r ysgol heddiw.  Mae’r trefniadau i gasglu plant am 3:30pm heddiw fel a ganlyn:

Plant Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2 – o’r brif fynedfa.  Bydd y plant yn aros yn y neuadd.
Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 – O’r drws i’r estyniad. Cerddwch trwy’r giat i’r dde o’r brif fynedfa.
Diolch yn fawr.
Please take care and your time when collecting your child(ren) from school today.  Arrangements to collect children at 3:30pm today are as follows:
Reception, Year 1 and Year 2 children – from the main entrance.  The children will be waiting in the hall.
Years 3, 4, 5 and 6 – From the external door to the extension.  Take the path through the gate to the right of the main entrance.
Thank you.