Trac yr Wythnos / Track of the Week

Yn dilyn llwyddiant #DyddMiwsigCymru rydym am gyflwyno Trac yr Wythnos yn yr ysgol.  Bydd Trac yr Wythnos yn cael ei gyhoeddi yn y gwasanaeth ysgol gyfan.  Trac yr wythnos hon yw cân newydd Seren a Sbarc.  Mae fideo a geiriau’r gân isod.  Yn ogystal, mae’n bosib gwrando ar y gân ar Spotify: 

Following the success of #WelshLanguageMusicDay we’ll be introducing Track of the Week in school.  The track will be announced every Tuesday morning during our whole school assembly.  This week’s track is Seren and Sbarc’s new song ‘Cân Seren a Sbarc’.  The video and lyrics can be viewed below.  You can also listen to the track on Spotify: