Tocynnau Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts Tickets

Mae ebost wedi ei yrru bore ‘ma at rieni a gwarchodwyr Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 am sut i archebu tocynnau y cyngherddau Nadolig yn yr ysgol. Ni fydd angen tocynnau ar gyfer Blynyddoedd 3,4,5 a 6 gan fod y cyngherddau yn Eglwys San Silyn.

An email has been sent this morning to Nursery, Reception, Years 1 and 2 parents and carers with details on how to order tickets for the Christmas concerts at the school. Tickets will not be required for Years 3,4,5 and 6 concerts as they are being held at St Giles church.