Thema’r Ffederasiwn / Federation’s Theme

Am y tro cyntaf, bydd thema pob dosbarth yn y Ffederasiwn yr un fath y tymor nesaf.  Y thema fydd, ‘A yw’r byd yn newid?’  Er mwyn ein helpu gyda’r broses gynllunio, rydym wedi gofyn wrth y plant am eu syniadau ond hoffem eich syniadau chi fel rhieni yn ogystal.  Os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau, megis pynciau i’w trafod, gwaith ymchwil neu ymweliadau addysgol, dilynwch y ddolen isod os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.

https://bit.ly/36VCTgO

For the first time, every class within the Federation will have the same theme next term. The theme will be, ‘Is the world changing?’ To help us with our planning, we have asked the children for their ideas but would also like your ideas as parents. If you have any ideas or suggestions, such as topics, research or educational visits, please follow the link below. Diolch yn fawr.

https://bit.ly/36VCTgO