Testun Trafod yr Wythnos / Weekly Discussion Topic

Pob bore dydd Mawrth, bydd Testun Trafod yn cael ei gyhoeddi yn y gwasanaeth ysgol gyfan.  Testun penodol ydy hwn i annog y disgyblion i drafod gwahanol bynciau.  Bydd cyfle i’r plant drafod y testun yn y dosbarth, yn y neuadd amser cinio, ar y buarth amser chwarae ac o amgylch yr ysgol.  Mae croeso i chi drafod y testunau gyda’ch plentyn hefyd.  Mwynhewch!

Testun Trafod yr wythnos hon – Pe bai gen i dri dymuniad…Every Tuesday morning, during the whole school assembly, a ‘Testun Trafod’ (Discussion Topic) will be announced.  This is a specific topic to encourage pupils to discuss different subjects.  The children will have the opportunity to discuss the topic in class, in the hall at lunch time, on the playground at play time and around the school.  You are also welcome to discuss the topics with your child.  Enjoy!

This week’s ‘Testun Trafod’ (Discussion Topic) – If I had three wishes…