System un ffordd / One way system

Gyda chyfyngiadau Covid mewn ysgolion yn dod i ben a’r nifer o achosion yn isel yn yr ysgol, nid oes angen i rieni a gwarchodwyr barhau i gadw at y system un ffordd wrth ollwng a chasglu yn yr ysgol mwyach. Serch hynny, gofynwn i chi gadw at y llwybrau dynodedig a pheidio a pharcio yn na gyrru drwy maes parcio’r staff.

With Covid restrictions ending in schools and the current number of cases low in school, parents and carers don’t need to keep to the one way system around the school when dropping off and collecting any more. However, we do ask you to keep to the designated paths and not to park in nor drive through the staff car park.