Swyddi clwb brecwast / Breakfast club jobs

Rydym yn edrych am ddau berson i weithio yng Nglwb Brecwast yr ysgol. Os oes gennych ddiddordeb, neu’n gwybod am rywun sydd a diddordeb, cysylltwch a’r ysgol am fwy o fanylion.

We are looking for two persons to work in the school’s breakfast club. If you are interested or know of anyone that might be interested, please contact the school for further details.