Stwnsh Sadwrn

Dydd Sadwrn diwethaf, bu criw o ddisgyblion Bl 5 a 6 yr ysgol ar raglen Stwnsh Sadwrn ar S4C. Cawsant amser wrth eu boddau a roedd hi’n hyfryd clywed canmoliaeth uchel iddynt gan y tim cynhyrchu. Os hoffech wylio’r rhaglen, mae ar gael ar S4C Clic a BBC Iplayer (dolennau isod).

Last Saturday, six of our Year 5 and 6 pupils had the opportunity to take part in Stwnsh Sadwrn, a children’s television programme on S4C. They really enjoyed themselves and it was great to hear them being highly praised by the production team. If you’d like to watch the programme, it’s available on S4C Clic and BBC IPlayer (links below).

https://www.s4c.cymru/clic/programme/870969058

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/p05ypzqb/stwnsh-sadwrn