Streic 14:02:23 / Strike 14:02:23

Rydym yn ymwybodol drwy’r wasg fod y streic oedd fod i gael ei chynnal dydd Mawrth nesaf, Chwefror 14eg wedi ei gohirio am nawr. Felly gallwch ddiystyru y wybodaeth a ddanfonwyd atoch ynghynt heddiw. Byddwn yn eich diweddaru os bydd unrhyw ddatblygiadau pellach.

We are aware from press reports that the strike that was due to be held next Tuesday, February 14th has been postponed for the time being. You can therefore ignore the information that was sent to you earlier today by email. We will let you know if there are any further developments. 

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/64572477

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-64584351