Stondin gacennau yn y neuadd heddiw / Cake stall in the school hall today

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ac fel rhan o waith mentergarwch, mae disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn paratoi cacennau cri ac addurno cacennau.  Bydd cyfle i chi brynnu’r cacennau o’u stondin gacennau yn neuadd yr ysgol ar ddiwedd y dydd.

To celebrate St. David’s Day and as part of an enterprise project, Years 5 and 6 children have been making Welsh cakes and decorating cakes.  They’ll have a cake stall in the hall at the end of the day for you to purchase cakes if you wish.