Sticeri ‘Aldi’s Kit for Schools’ / ‘Aldi’s Kit for Schools’ Stickers

Mae’r ysgol yn casglu sticeri ‘Aldi’s Kit for Schools’. Os ydych yn siopa yn Aldi ac yn derbyn sticeri, byddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn eu hanfon i’r ysgol os gwelwch yn dda (rydym yn aros am y poster).  Llawer o ddiolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.

The school is collecting Aldi’s Kit for Schools stickers.  If you shop at Aldi and receive stickers, we would appreciate them for our poster at school please (we’re still waiting for the poster).  Many thanks in advance for your support.