Siwmperi Nadolig / Christmas Jumpers

Cofiwch y gall y plant wisgo siwmper Nadolig i’r ysgol fory gan ei bod yn ddiwrnod cinio Nadolig. Does dim rhaid gwisgo trowsus, sgert, esgidiau ysgol ayyb efo’r siwmper, dillad eu hun yn iawn.

A reminder that the children can wear a Christmas jumper to school tomorrow as it’s Christmas dinner day. There’s no need to wear school trousers, skirts, shoes etc with the jumpers, own clothes is fine.