Sinema/Cinema

Os hoffwch i’ch plentyn fynd i’r sinema wythnos nesaf, a wnewch chi yrru’r arian i’r ysgol erbyn yfory os gwelwch yn dda.  Diolch

If you would like your child to go to the cinema next week, please send the money to school by tomorrow.  Thank you

Derbyn, Bl.1 a Bl.2/Reception, Yr.1&2   –  £3.00

Adran Iau/Juniors  –  £4.00