Seren rygbi / Rugby star

Llongyfarchiadau i Gethin Jones o Bl 6 ar gael ei dderbyn i chwarae rygbi dros dîm Siroedd y Gogledd. Mae Gethin yn edrych ymlaen yn fawr i chwarae – da iawn ti a phob lwc!

 

Congratulations to Gethin Jones from Year 6 on being selected to play rugby for North Wales Counties. Gethin is very much looking forward – well done and good luck!