Sêr y dyfodol / Stars of the future

Dros y deuddydd diwethaf mae’r Meithrin a’r Derbyn wedi bod yn perfformio eu cyngherddau Nadolig yn yr ysgol. Cafwyd dau berfformiad ardderchog er gwaethaf ymdrechion y tywydd i roi stop ar bopeth! Da iawn i’r plant a’r staff am eu hymdrechion a’u hymroddiad.

Over the last couple days, the Nursery and Reception classes have been performing their Christmas concert in the hall. We had two excellent performances despite the weather’s efforts to put a stop to it all! Well done to all the children and the staff for their efforts and devotion.