Sanau Od / Odd Socks

Ar ddydd Mawrth, Tachwedd 27ain, rydym ni, Cyngor Ysgol Plas Coch, yn cyflwyno gwasanaeth i’r ysgol gyfan.  Yn ein gwasanaeth rydym am ddathlu bod pawb yn wahanol ac am bwysleisio’r pwysigrwydd o barchu gwahaniaeth.

Er mwyn ein helpu ni yn y gwasanaeth, rydym yn gofyn i’r holl ddisgyblion ddod i’r ysgol Dydd Mawrth, Tachwedd 27ain yn gwisgo sanau od! Maent dal angen gwisgo eu gwisg ysgol ond gyda sanau od! Diolch am eich cyd-weithrediad. 

On Tuesday, November 27th, as members of the School Council, we’ll be delivering an assembly to the whole school.  In our assembly we’ll be celebrating the fact that everyone is different and to emphasise the importance of respecting difference.

To help us in our assembly, we are asking all pupils to come to school wearing odd socks on Tuesday, November 27th. The children are still expected to wear their school uniform but with odd socks!  Thank-you for your co-operation.

Diolch / Thank you,

Cyngor Ysgol Plas Coch / Ysgol Plas Coch’s School Council.