Sanau Od / Odd Socks

Diolch i’r plant a’r staff am gefnogi’r ymgyrch sanau od heddiw er mwyn dathlu’r ffaith fod pawb yn wahanol.  Diolch i’r Cyngor Ysgol am drefnu’r diwrnod ac am gyflwyno gwasanaeth ar sut i drin eraill â pharch.

Thanks to the children and staff for supporting our odd socks campaign today to celebrate the fact that everone’s different.  Thanks to the School Council for organising the day and for delivering an assembly on respecting others.