Rhoddion Diolchgarwch / Thanksgiving Donations

Ar gyfer Diolchgarwch gofynnwn yn garedig i chi anfon un eitem o fwyd sych i’r ysgol gyda’ch plentyn erbyn Dydd Gwener, 26.10.18.  Mi fydd yr holl roddion bwyd yn mynd i’r ‘Salvation Army’.  Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth,  Blwyddyn 1 a 2
With Thanksgiving coming up we ask you kindly to send an item of dry food into school with your child before Friday 26.10.18.  All foods collected will be donated to the Salvation Army.  Thank you very much for your support,  Year 1 & 2