Rhestr Fer #DyddMiwsigCymru – Cân 5 / Countdown to #WelshMusicLanguageDay – Track 5

Dyma’r gân olaf oddi ar ein rhestr fer, ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor.  Fel llynedd, bydd cyfle i’r disgyblion, staff, rhieni a ffrindiau’r ysgol bleidleisio dros eu hoff gân.  Mwy o wybodaeth i ddilyn yn fuan.

Here is the last track from our shortlist, ‘Bydd Wych’ by Rhys Gwynfor.  Similar to last year, pupils, staff, parents and friends of the school will have the opportunity to vote for their favourite song.  More information to follow soon.