Rhestr Fer #DyddMiwsigCymru – Cân 4 / Countdown to #WelshMusicLanguageDay – Track 4

Dyma’r Llysgenhadon Iaith yn cyflwyno’r gân ‘Fyny ac yn Ôl’ gan Gwilym.  Pedwerydd cân sydd ar ein rhestr fer.

Here are our Welsh Language Ambassadors introducing the track ‘Fyny ac yn Ôl’ by Gwilym!  The fourth song on our shortlist!