Rhestr Fer #DyddMiwsigCymru – Cân 3 / Countdown to #WelshMusicLanguageDay – Track 3

Mae’r Llysgenhadon Iaith wedi mwynhau cynhyrchu’r fideo i gyflwyno’r gân ‘Gwreiddiau’ gan Swnami!  Ymddiheuriadau i’r rhieni am y llanast!

The Welsh Language Ambassadors thoroughly enjoyed producing this video to introduce the track ‘Gwreiddiau’ by Swnami!  Apologies to the parents for the mess!