Rhestr Fer #DyddMiwsigCymru – Cân 1 / Countdown to #WelshMusicLanguageDay – Track 1

Rydym yn edrych ymlaen i ddathlu #DyddMiwsigCymru dydd Gwener yma, Chwefror 7fed.  Bydd Llysgenhadon Iaith yr ysgol yn cyflwyno un gân oddi ar rhestr fer yr ysgol pob diwrnod yr wythnos hon.  Heddiw, mae’r Llysgenhadon yn cyflwyno ‘Dan y Tonnau’ gan Lewys, gyda chymorth Lewys Meredydd o’r band.

We are looking forward to celebrating #WelshLanguageMusicDay this Friday, February 7th.  The school’s Welsh Language Ambassadors will be introducing one track from the school’s shortlist each day this week.  Today, the Ambassadors are introducing the track ‘Dan y Tonnau’ by Lewys, with the help of Lewys Meredydd from the band.