Rhestr Fer #DyddMiwsigCymru 2020 / #WelshLanguageMusicDay 2020 Shortlist

Llysgenhadon Iaith yr ysgol yn cyhoeddi rhestr fer 2020 yn ein gwasanaeth y bore ‘ma.

The School’s Welsh Language Ambassadors announcing this year’s shortlist during assembly this morning.

Yn dilyn llwyddiant #DyddMiwsigCymru llynedd, mae Llysgenhadon Iaith yr ysgol yn awyddus i ddathlu eto eleni.  Mae’r Llysgenhadon wedi dewis 5 cân er mwyn llunio rhestr fer.  Eto eleni, bydd cyfle i’r disgyblion, staff a rhieni bleidleisio dros eu hoff gân a byddwn yn cyhoeddi’r canlyniadau ar #DyddMiwsigCymru, sef Chwefror 7fed.  Mae’r Llysgenhadon wrthi’n trefnu gweithgareddau er mwyn dathlu’r diwrnod; mwy o wybodaeth i ddilyn.

Mae cyfle i chi wrando ar ganeuon y rhestr fer isod.

Following the success of last year’s #WelshMusicLanguageDay, the school’s Welsh Language Ambassadors are eager to celebrate again this year.  The Ambassadors have selected 5 songs to form this year’s shortlist.  Once again this year, pupils, staff and parents will have the opportunity to vote for their favourite song and we will be announcing the results on #WelshMusicLanguageDay, February 7th.  The Ambassadors are currently organising activities to celebrate the day; more information to follow.

You can listen to the songs that appear on this year’s shortlist below.