Rhaglen Radio Hwntw a Gog Radio Programme

Roedd Llysgenhadon Iaith Blwyddyn 6 wrth eu bodd yng nghwmni Gareth Lloyd a Phil Lovell ar raglen Hwntw a Gog y prynhawn ‘ma. Aeth y tri draw i stiwdio Calon FM i sgwrsio am Dydd Miwsig Cymru. Bydd modd gwrando ar recordiad o’r rhaglen yfory trwy ddilyn y ddolen isod.

Year 6’s Welsh Language Ambassadors loved every second in the company of Gareth Lloyd and Phil Lovell this afternoon. They went over to Calon FM’s studio to discuss Welsh Language Music Day on the ‘Hwntw a Gog’ radio programme. A recording of the programme will be available tomorrow by following the link below.

www.calonfm.com/105fm/?page_id=42425