PWYSIG – diweddariad casglu / IMPORTANT – update on collection

Gyda mwy o staff sy’n byw mewn siroedd cyfagos yn gorfod gadael oherwydd glaw a ffyrdd yn cau yn yr ardaloedd hynny, os ydech am ddod i gasglu eich plentyn yn gynnar heddiw, gallwch wneud hynny o 1:15pm ymlaen (ar ol amser cinio).

With more staff that live in neighbouring counties having to leave early due to the rain and the roads in those areas closing, if you would like to come and collect your child early from the school today, you can do so from 1:15pm onwards (after lunchtime).