Pris cinio ysgol yn codi / Increase in cost of school meals

Annwyl rieni / Dear parents,

 

O ddydd Llun, 9fed Ebrill 2018 bydd pris cinio ysgol yn codi fel â chanlyn –

Babanod          £2.35 y diwrnod, £11.75 yr wythnos.

Adran Iau        £2.40 y diwrnod, £12.00 yr wythnos.

 

From Monday, 9th April 2018 the price of a school dinner will be increased to –

           Infants             £2.35 per day, £11.75 per week.

           Juniors                        £2.40 per day, £12.00 per week.