Prentisiaid Plas Coch / The Apprentice

 

 

 

Mae’n bosib i chi weld disgyblion Blwyddyn 6 yn gwerthu afalau taffi a siocled ar fuarth yr ysgol am 3:30pm.  Mae’r disgyblion wedi sefydlu cwmni newydd o’r enw Menter6 fel rhan o brosiect mentergarwch.  Gobeithio i chi fwynhau’r afalau!

You might have seen Year 6 pupils selling toffee and chocolate apples on the school yard at 3:30pm.  The pupils have set up a new company called Menter6 as part of their entrepreneurship project.