Poteli Dwr / Water bottles

Os yw’ch plentyn yn dod a photel dwr i’r ysgol a wnewch chi sicrhau nad ydynt yn rai gwydr os gwelwch yn dda – rydym wedi cael achosion yn ddiweddar o rai yn cael eu gollwng ac yn torri.

If your child brings a water bottle to school could you please ensure that they aren’t glass ones please – we have recently had some being dropped and breaking.