Pleidlais Dydd Miwsig Cymru 2020 (Rhieni a Ffrindiau) / Welsh Language Music Day 2020 Vote (Parents & Friends)

Fel llynedd, mae cyfle i chi, yn rieni ac yn ffrindiau, bleidleisio dros eich hoff gân oddi ar ein rhestr fer.  Mae’r Llysgenhadon Iaith wedi mwynhau ail-greu’r fideos ac mae cyfle i chi gael cip ar bob un cyn i chi bleidleisio.  Byddwn yn cyhoeddi’r canlyniadau yfory ar Ddydd Miwsig Cymru.  Dilynwch y ddolen isod i bleidleisio:

bit.ly/2SAHTCj

Similar to last year, as parents and friends, you have the opportunity to vote for your favourite track from our shortlist.  The Welsh Language Ambassadors have thoroughly enjoyed recreating the music videos and you may want to have a look before casting your vote.  We’ll be announcing the results tomorrow on Welsh Language Music Day.  Please follow the link below to vote:

bit.ly/2SAHTCj