Perfformiad Carol yr Wyl / Carol yr Wyl Performance

Rydym yn hynod o falch o berfformiad y disgyblion ar Carol yr Wyl heno! Da iawn bob un ohonoch chi! Gallwch wylio’r rhaglen drwy S4C Clic / BBC IPlayer (dolenni isod) – mae Plas Coch yn cychwyn ar 38 munud.

We are very proud of the pupils performance on Carol Yr Wyl tonight! Well done to everyone! You can watch the programme on S4C Clic / BBC IPlayer (links below) – Plas Coch starts on 38 minutes.

https://www.s4c.cymru/clic/programme/881962165

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p0gybwc1/carol-yr-wyl-carol-yr-wyl-2023