Pel Rwyd yr Urdd / Urdd Netball

Llongyfarchiadau i dim pel rwyd yr ysgol am wneud mor dda yn nhwrnament yr Urdd dros Fflint Maelor heddiw, gan gyrraedd y rownd gyn derfynol cyn colli o un gol yn erbyn y tim enillodd y gystadleuaeth, Ysgol Bryn Coch, Yr Wyddgrug. Da iawn chi i gyd a diolch i Mrs Hooson a Mrs Booth am hyfforddi a mynd a nhw i Lannau Dyfrdwy heddiw.

 

Congratulations to the school’s netball team for doing so well at today’s Urdd Flint Maelor netball competition, reaching the semi final before losing by one goal against the eventual winners, Ysgol Bryn Coch, Mold. Well done to all the girls and thank you to Mrs Hooson and Mrs Booth for training and taking the girls to Deeside today.