Parti Nadolig Bl.1 a 2 / Year 1 & 2 Christmas Party

Cynhelir parti Nadolig Blwyddyn 1 a 2  yfory (Dydd Mawrth, Rhagfyr 18fed). Caiff y plant wisgo dillad eu hunain i ddod i’r ysgol.

The Year 1 & 2 Christmas party takes place tomorrow (Tuesday, December 18th).  The children may come to school in their own clothes.