Parti Nadolig – Bl. 1 a 2 / Christmas Party – Yrs. 1 & 2

Neges i rieni blynyddoedd 1 a 2. Mae gan y plant barti Nadolig yfory ond rydym yn gofyn iddynt wisgo eu gwisg ysgol os gwelwch yn dda!
A note to years 1 and 2 parents. The children have a Christmas party tomorrow but they are to wear their school uniform please.