Oriorau clyfar / Smart Watches

Rydym wedi sylwi fod yna rai disgyblion sy’n gwisgo oriawr glyfar i’r ysgol ac yn eu defnyddio i chwarae gemau a thynnu lluniau. Mae rhai o’r oriorau yn medru gyrru negeseuon, fel ffonau symudol hefyd. Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau nad yw’ch plentyn yn gwisgo oriawr o’r fath i ddod i’r ysgol – mae yna hefyd beryg iddynt dorri neu fynd ar goll.

We’ve noticed recently that there are some pupils wearing smart watches to school and using them to play games and take photos. Some of the watches can also be used to send messages, the same as mobile phones. Could you please ensure that your child does not wear a smart watch of this kind to school – there is also the chance of them breaking or being lost.