Olrhain cysylltiadau a hunan ynysu / Contact tracing and self-isolation

Isod mae llythyr yn egluro’r newidiadau i drefniadau olrhain cysylltiadau a hunan ynysu mewn ysgolion.

Below is a letter explaining the changes to contact tracing and self-isolation in schools.

Newidiadau i drefn olrhain cysylltiadau a hunan ynysu mewn ysgolion

Changes to contact tracing and self-isolation in schools