Nosweithiau rhieni (ychwanegiad) / Parent Evenings (additional information)

Nodyn i gadarnhau y bydd cyfle i chi weld gwaith y plant yn ogystal a thrafod efo’r athro / athrawes yn ystod y nosweithiau rhieni ddiwedd y hanner tymor yma. Ymddiheuriadau nad yw’r wybodaeth yma yn y llythyr am y nosweithiau.

A short note to confirm that you will be able to take a look through your child’s work as well as discussing with the teacher in the parent evenings at the end of this term. Apologies that this information was not included in the letters about the evenings.